Selecteer een pagina

Wanneer u een geschil heeft, om de een of andere reden, waarbij u niet zelf uit kunt komen, kunt u daarvoor de hulp inroepen van een advocaat. U kunt zijn/haar hulp inroepen voor bijvoorbeeld een probleem dat ontstaan is bij een aankoop van een product of bij een verbouwing die niet zo is uitgevoerd zoals dat volgens u was afgesproken. Daarbij moet u er wel van uitgaan dat het de moeite waard moet zijn om een advocaat in te huren. Een advocaat is zeker niet goedkoop. Hij heeft een uurloon dat hij rekent maar daarbij komen ook de kosten van eventuele reizen, die gemaakt moeten worden. Ook wordt er een bepaald percentage van het totaalbedrag gerekend voor het gebruik van het kantoor. Dat ligt ongeveer rond de 8%. Ook zal de advocaat in enkele gevallen een specialist om hulp moeten vragen. Deze kosten, die daarvoor worden gemaakt, worden ook berekend.

Het werk van de advocaat

Wanneer u een advocaat inhuurt, heeft u het voordeel dat hij alleen voor u zal werken. Hij is dus vanaf het eerste moment dat u samen het contract voor de samenwerking heeft getekend alleen voor u aan het werk. Dat doet bijvoorbeeld een notaris niet. Een notaris werkt onpartijdig maar kan daarbij wel twee verschillende partijen helpen of meerdere. Dat kan en mag hij doen ondanks dat de belangen die men heeft tegengesteld kunnen zijn.

De opleiding van een advocaat

Wanneer men een opleiding wil gaan volgen voor advocaat zal daarvoor een universitaire studie nodig zijn. Wanneer de advocaat zijn studie aan de universiteit heeft afgerond dan zal hij/zij door een rechtbank worden be√ędigd. Na deze be√ędiging mag hij/zij niet zelfstandig aan het werk gaan. Hij/zij zal dan onder toezicht van een ervaren advocaat drie jaar stage moeten lopen en tijdens deze stage ook nog een beroepsopleiding moeten volgen. Wanneer een advocaat van plan is zelfstandig te werk te gaan zal hij lid moeten worden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze organisatie maakt regels en wetten waaraan de advocaten zich moeten houden. Een advocaat zal nooit vertrouwelijke informatie die u aan hem/haar zou hebben gegeven mogen delen met een ander. Alles wat men met de advocaat bespreekt is volledig vertrouwelijk. Het kan toch bij bepaalde zaken voorkomen dat men het niet eens is met de werkwijze van de advocaat. Indien u deze klachten wilt bespreken dan kunt u deze voorleggen aan de Orde van Advocaten. De deken zal hierbij eerst nog trachten te bemiddelen maar komt u er niet uit dan kunt u uw klachten voorleggen aan de tuchtrechter. Zijn/haar uitspraak zal dan bindend zijn. In enkele gevallen kan het zelfs zo ver komen dat een advocaat uit zijn ambt wordt gezet. Dat is echter maar heel sporadisch het geval.

Voorgesprek

Wanneer u tot uw besluit bent gekomen om een advocaat in te huren is het voor u van groot belang dat u gebruik maakt van het gratis intakegesprek. U zal de advocaat volledig moeten kunnen vertrouwen en het gevoel onderling zal goed moeten zijn. Tijdens het intakegesprek zal de advocaat, nadat u uw klachten kenbaar heeft gemaakt, zijn manier van aanpak aan u kenbaar moeten maken. Alles zal in een contract worden vastgelegd. Ook de kosten. De advocaat zal ook moeten berekenen of u men in aanmerking komt voor een gratis advocaat. Een gratis advocaat is afhankelijk van het inkomen. U kunt met de advocaat ook onderhandelen over de kosten. Advocaten hebben geen vast tarief. Ook zal een advocaat tijdens het intakegesprek de kosten moeten aangeven wat een rechtszaak kost als het zo ver zou komen. Hij kan dan vooraf vastleggen wat u er zelf aan moet bijdragen. Wanneer u het intakegesprek heeft gehad kunt u voor u zelf bepalen of u met de advocaat, die u gesproken heeft, in zee wilt gaan. Het vertrouwen moet wederzijds zijn. Wanneer u achteraf vragen heeft kunt u deze altijd nog stellen. Men zal u altijd graag te woord staan.